Persbericht

IJmuiden, 21 juli 2017

 

Vernieuwde website voor IJPOS

IJmuiden Port Services, beter bekend als IJPOS, heeft een vernieuwde website. Dankzij de groei van het aantal leden was de oude website uit haar jasje gegroeid en daardoor onoverzichtelijk geworden. Op de nieuwe website wordt weergegeven wie de leden zijn, welke diensten/producten zij aanbieden en wordt doorverwezen naar de eigen websites van de leden. IJPOS heeft een ‘platformfunctie’ voor de bij haar aangesloten leden uit het havengebied van IJmuiden. Omdat alle aangesloten bedrijven op ruwweg één vierkante kilometer zijn gevestigd, bieden zij gezamenlijk een one-stop-shop voor de scheepvaart, de visserij, de offshore (energy) industrie en werkzaamheden aan windmolenparken. De bedrijven opereren allemaal autonoom en de rol van IJPOS is die van verbinder en faciliteerder. Zie www.ijpos.nl.

 

Noot voor redactie – niet voor publicatie
Meer informatie over IJPOS bij Mieke de Jong, 06 23 99 34 29 en secretariaat@ijpos.nl