Samenwerking hoog in het vaandel

PDF collage: ledenvergadering 2022

Mooie woorden van voorzitter Theo Koster tijdens onze ALV van 1 april jl. In de toekomstplannen van IJPOS wordt samenwerking hoog in het vaandel gedragen, zowel tussen de leden onderling als tussen IJPOS en andere belangen- en netwerkorganisaties uit het Noordzeekanaalgebied, zoals BIZ Havengebied IJmuidenTechport | De toekomst van maak- en onderhoudsindustrieAmsterdam IJmuiden Offshore Ports (AYOP)OV IJmondGreenBiz IJmondZeehaven IJmuiden NV / Port of IJmuiden, etc. Koster: “Alle netwerken zullen net als IJPOS zo hun eigen visie, missie, doelstellingen, activiteiten en budgetten hebben. Het is een interessante gedachte deze naast elkaar te leggen en te onderzoeken met wie wij op welke thema’s kunnen optrekken. Ik schat in dat er de nodige overlap is aan strategische doelstellingen, die bijvoorbeeld te maken hebben met economische ontwikkeling van het havengebied, verduurzaming, bereikbaarheid, veiligheid, personeelstekort, noem maar op. Vanuit het propellermodel dat IJPOS toepast om haar vereniging te besturen, zie ik prachtige kansen.”

Na de décharge voor het gevoerde financiële beleid volgde een presentatie van Linda Rikken, projectleider Onderhoud van OpenIJ - Zeesluis IJmuiden MTC. Zij gaf ons een kijkje achter de schermen van de grootste (!) Zeesluis IJmuiden. Een boeiend verhaal, zeker ook omdat een aantal van de IJPOS leden reeds werkzaamheden aan de sluis verricht.

 

 


Nieuwe impuls samenwerking OpenIJ en IJPOS

          

De eerste samenwerking tussen IJPOS en aannemersconsortium OpenIJ, dat in opdracht van Rijkswaterstaat Zeesluis IJmuiden heeft aangelegd, dateert uit 2015. Toen met het oog op de bouw van de nieuwe zeesluis waar uiteindelijk elf IJPOS bedrijven aan meewerkten. Nu is de samenwerking gericht op de onderhoudsfase (MTC) van maar liefst 26 jaar en is OpenIJ MTC onlangs lid geworden van IJPOS.

“Correctief en preventief onderhoud, daar gaat het de komende 26 jaar om. Oftewel: Hoe gedraagt de sluis zich en wat kunnen we verwachten?” Aan het woord is Linda Rikken, als kersverse projectleider is zij Arjen Vos opgevolgd. “De complexiteit zit hem met name in de elektrische- en hydraulische aandrijving van de sluisdeuren en hoe we simpel en snel analyses kunnen uitvoeren. Met onze elektrotechnische-, werktuigbouwkundige- en civieltechnische specialisten streven we ernaar de sluis 100% operationeel te laten zijn.”

Theo Koster, voorzitter van IJPOS, juicht het lidmaatschap van OpenIJ MTC toe. “Samenwerking was er al en past perfect in de doelstelling van IJPOS om omzet en arbeid in het havengebied te houden. Het lidmaatschap biedt kansen om elkaar beter te leren kennen en ondersteunen. Over en weer, want dat is de insteek van een partnership. Uiteindelijk moeten de ondernemers in het havengebied er beter van worden. OpenIJ MTC stelt zich open om de expertise dichtbij te zoeken hetgeen leidt tot minimalisering van onnodige vertragingen en ‘wachttijden’ voor schepen van en naar de Amsterdamse Havens. Omdat de medewerkers van de IJPOS-bedrijven in de directe omgeving wonen, kunnen zij bij calamiteiten snel handelen in het geval van een storing aan de zeesluis. Daarnaast leidt deze vorm van ‘industriële koop lokaal’ tot minder transportkosten voor goederen en personen en daardoor tot minder uitstoot van CO-2.”

 


Kickstart Meldpunt Cybersecurity Haven IJmuiden

 

 

 

Op 11 november jl. vond de kick-off plaats van het Meldpunt Cybersecurity voor de bedrijven in het havengebied van IJmuiden. Een initiatief van IJPOS en BIZ in samenwerking met Politie Noord-Holland, RPC Noord-Holland, Gemeente Velsen en Korper ICT. Het eerste meldpunt in deze vorm in heel Nederland!

Met het Meldpunt willen IJPOS en BIZ Havengebied IJmuiden allereerst de bewustwording van de ondernemers vergroten en ervoor zorgdragen dat de digitale veiligheid stap voor stap een vast onderdeel wordt van de bedrijfsvoering. Het Meldpunt bestaat uit een beveiligd digitaal platform waar relevante en onafhankelijke informatie te vinden is over cybercrime. Denk aan tips & tricks, workshops, trainingen op maat en nieuws vanuit politie en (regionale) overheid. In die gevallen dat er daadwerkelijk sprake is van een cyberincident fungeert het Meldpunt bovendien als telefonisch meldpunt en als eerste hulplijn voor de leden van IJPOS en BIZ in geval van een cyberaanval.

 

Dat het Meldpunt geen overbodige luxe is, blijkt uit het aangrijpende verhaal van een van de aanwezigen afgelopen donderdag. Erwin van Hardeveld, algemeen directeur van IJmond Werkt!, heeft recent ervaren hoe verschrikkelijk een ransomware aanval is. ‘Begin september zijn wij gehackt door cybercriminelen. Niet alleen onze bedrijfsgegevens, maar mogelijk ook persoonsgegevens kwamen op straat (lees het darkweb) te liggen. Geen fijne boodschap voor 9000 betrokkenen aan wie brieven zijn gestuurd om ze hiervan op de hoogte te stellen. We zijn nu nog bezig om dit in goede banen te leiden en ons bedrijf weer op te bouwen. Mijn oproep aan iedereen is dat je als bedrijf niet moet denken dat het allemaal ‘ver van je bed’ is, want het kan ook jou overkomen!’

 

Van Hardeveld is blij met het Meldpunt dat bijdraagt aan het verbeteren van de digitale weerbaarheid van de bedrijven in het havengebied. Samenwerking is daarbij het toverwoord. Het doen van meldingen en aangiftes na een cybercrime aanval zijn van wezenlijk belang om bedrijven steeds weerbaarder te maken. De verschillende vormen van cybercrime ontwikkelen zich razendsnel en (beveiligings)systemen zijn, voordat je het weet, weer verouderd.

 

Noot voor de redactie (niet voor publicatie):
Meer informatie over dit persbericht? Neem contact op met Mieke van der Kolk, communicatieverantwoordelijke bij IJPOS, telefoon 06-23993429 / secretariaat@ijpos.nl.

óf met Frans Hoogzaad, parkmanager van de BIZ via 06-50294941 /

parkmanager@biz-havenijmuiden.nl.

Op de foto, v.l.n.r.: Ton Wijker (BIZ), Jeroen Verwoort (Gemeente Velsen), Joop Sinnige (Politie), Theo Koster (IJPOS), Benjamin Korper (Korper ICT) en Marco Verschragen (RPC).

De bijgevoegde foto is rechtenvrij te gebruiken.